logo conferre20 years

1920x340.jpg
Σύμφωνα με τα κριτήρια της UEMS - EACCME χορηγούνται 14,5 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits)

Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2024

Αίθουσα πολλαπλών εδηλώσεων
11.30 - 15.00 Workshop | Εισαγωγή στον ανθρώπινο παράγοντα
Α. Παπαϊωάννου, Κ. Ζαρκάδα
Αμφιθέατρο
15.00 - 16.30 ERAS - Προγράμματα εκπαίδευσης
Συντονιστές: Α. Παπαϊωάννου, Φ. Φλίγκου, Κ. Λευκαδίτου
15.00 - 15.10 Ιατρική Βελτιστοποίηση, Προ-Αποκατάσταση και Χορήγηση Υδατανθράκων
Γ. Μίχα
15.10 - 15.20 Αναγνώριση και διαχείριση ευθραυστότητας (Frailty)
Μ. Νταλούκα
15.20 - 15.30 ERAS και χειρουργοί - Επέμβαση, Παροχετεύσεις και Σωλήνες
Γ. Σκρουμπής
15.30 - 15.40 ICU - ERAS
Θ. Βρεττός
15.40 - 15.50 ERAS - Αντίκτυπος στις δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης
Δ. Βαλσαμίδης
15.50 - 16.30 Σχολιασμός - Συζήτηση
16.30 - 17.00 Διάλειμμα Καφέ
17.00 - 18.30 ERAS - Αγγειοχειρουργικές Επεμβάσεις - Καρδιά
Συντονιστές: Σ. Κάκκος, Θ. Αντωνίου, Κ. Ρωμανά
17.00 - 17.10 Ανοιχτές Επεμβάσεις Αορτής - Κατευθυντήριες Οδηγίες και Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας
Ε. Διαμαντάκη
17.10 - 17.20 Βελτιστοποίηση του αγγειοχειρουργικού ασθενούς: Συννοσηρότητες και διαχείριση του διαβήτη
Ε. Παντελή
17.20 - 17.30 Περιεγχειρητική διαχείριση ασθενών που υποβάλλονται σε αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις κάτω άκρων
Α. Μπούζια
17.30 - 17.40 Καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις - Ο ρόλος της διεγχειρητικής αιμοδυναμικής σταθερότητας στην πρόβλεψη / πρόληψη επιπλοκών
Ε. Αργυριάδου
17.40 - 17.50 Καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις - Τεχνικές περιορισμού οπιοειδών
Ε. Σαμαρά
17.50 - 18.30 Σχολιασμός - Συζήτηση
18.30 - 19.30

Τελετή έναρξης

Χαιρετισμοί

Εναρκτήρια Ομιλία
Συντονιστές: Γ. Βογιατζής, Ε. Γαρίνη

Ποιότητα στην Αναισθησία
Ε. Αρναούτογλου
19.30 Δεξίωση / Κοκτέιλ
(μετά το πέρας της Τελετής Έναρξης θα ακολουθήσει δεξίωση στο foyer του Συνεδριακού Κέντρου Πατρών)

Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2024

Αμφιθέατρο
09.30 - 10.30 ERAS - Βαριατρικές Επεμβάσεις, Λαπαροτομία, Λαπαροσκόπηση
Συντονιστές: Π. Τζίμας, Ε. Σίντου, Κ. Δημητρακοπούλου
09.30 - 09.40 Βαριατρικές Επεμβάσεις - Κατευθυντήριες Οδηγίες
Γ. Γιαννιτόπουλος
09.40 - 09.50 Πρόγνωση ασθενών που υποβάλλονται σε βαριατρικές επεμβάσεις - Ο ρόλος της αναισθησίας
Α. Ζώτου
09.50 - 10.00 Επείγουσα Λαπαροτομία - Κατευθυντήριες Οδηγίες - Διάγνωση, ταχεία εκτίμηση και βελτιστοποίηση των συνθηκών
Α. Αρέθα
10.00 - 10.10 Βαθύς ή μέτριος νευρομυικός αποκλεισμός; Σύγκριση των χειρουργικών συνθηκών και ποιότητα μετεγχειρητικής ανάνηψης σε λαπαροσκοπικές επεμβάσεις κοιλίας
Α. Αμανίτη
10.10 - 10.30 Σχολιασμός - Συζήτηση
10.30 - 11.00 Δορυφορική Διάλεξη
11.00 - 11.30 Διάλειμμα Καφέ
11.30 - 13.00 ERAS - Νευροχειρουργικές και Ορθοπεδικές επεμβάσεις
Συντονιστές: Α. Μπαϊρακτάρη, Χ. Σκλάβου, Α. Δημακοπούλου
11.30 - 11.40 Τακτικές επεμβάσεις κρανιοτομίας για αφαίρεση όγκων εγκεφάλου
Μ. Μπαρέκα
11.40 - 11.50 Ενδοεγκεφαλική αιμορραγία σε ασθενείς που λαμβάνουν DOACs - Παράγοντες αντιστροφής
Ε. Αρναούτογλου
11.50 - 12.00 ERAS - Περιεγχειρητική Διαχείριση Ασθενών που υποβάλλονται σε επεμβάσεις ΣΣ
Γ. Τσαούση
12.00 - 12.10 ERAS - Περιεγχειρητική Διαχείριση Ασθενών που υποβάλλονται σε επεμβάσεις ολικής αντικατάστασης ισχίου και γόνατος
Α. Μακρής
12.10 - 12.20 Γενική ή Περιοχική Αναισθησία σε ηλικιωμένους ασθενείς με κατάγματα Ισχίου;
Ε. Μόκα
12.20 - 13.00 Σχολιασμός - Συζήτηση
13.00 - 14.30 ERAS - Επεμβάσεις Πνευμόνων
Συντονιστές: Β. Γροσομανίδης, Χ. Παπαμιχαήλ, Α. Καπεζάνος
13.00 - 13.10 Προστατευτικός μηχανικός αερισμός και αερισμός μονού πνεύμονα
Β. Νύκταρη
13.10 - 13.20 Πτητικά ή ενδοφλέβια αναισθητικά;
Κ. Παπαμιχαήλ
13.20 - 13.30 Επισκληρίδιος αναισθησία ή παρασπονδυλικοί αποκλεισμοί;
Γ. Καρπέτας
13.30 - 13.40 Περιεγχειρητική διαχείριση υγρών σε επεμβάσεις πνευμόνων
Β. Γαλαριώτη
13.40 - 13.50 Πνευμονική αποκατάσταση και προ-αποκατάσταση (rehabilitation/prehabilitation)
Δ. Σαρρίδου
13.50 - 14.00 Σχολιασμός – Συζήτηση
14.00 - 14.30 Δορυφορική Διάλεξη
14.30 - 15.45 Ελαφρύ Γεύμα
15.45 - 16.00 Καφές
16.00 - 17.30 ERAS - Επεμβάσεις ήπατος, παγκρέατος
Συντονιστές: Ι. Μαρούλης, Α. Σιαμπαλιώτη, Α. Τύμπα
16.00 - 16.10 Περιεγχειρητική διατροφή και προ-αποκατάσταση σε επεμβάσεις ήπατος και Παγκρέατος
Ν. Μπενετάτος
16.10 - 16.20 Νευραξονική αναλγησία ή αποκλεισμοί περιτονίας σε επεμβάσεις Παγκρέατος;
Δ. Λιοτήρη
16.20 - 16.30 Μέθοδοι αναλγησίας σε επεμβάσεις ήπατος - Ο ρόλος της νευραξονικής Αναλγησίας
Π. Στρατηγοπούλου
16.30 - 16.40 Περιεγχειρητική διαχείριση υγρών σε επεμβάσεις ήπατος και παγκρέατος
Φ. Καβεζού
16.40 - 16.50 Αντιθρομβωτική προφύλαξη σε επεμβάσεις ήπατος και παγκρέατος
Ε. Κοράκη
16.50 - 17.30 Σχολιασμός - Συζήτηση
17.30 - 19.00 ERAS - Monitoring ασθενών
Συντονιστές: Α. Αρέθα, Β. Καραμούζος, Μ. Κερχανατζίδου
17.30 - 17.40 Tεχνητή νοημοσύνη, μηχανική εκμάθηση και ERAS
Τ. Σιδηροπούλου
17.40 - 17.50 Χρήση δυναμικών δεικτών για την εκτίμηση χορήγησης υγρών
Α. Καρακώστα
17.50 - 18.00 Βιοδείκτες και ισχαιμία του μυοκαρδίου
Α. Παπαϊωάννου
18.00 - 18.10 Η εγκεφαλική οξυμετρία ως προγνωστικός δείκτης αγγειακού ισχαιμικού επεισοδίου σε επεμβάσεις καρωτιδικής ενδαρτηρεκτομής
Π. Χλωροπούλου
18.10 - 18.20 Δείκτες διεγχειρητικής αλγαισθησίας. Βελτιώνουν την έκβαση;
Μ. Ρεκατσίνα
18.20 - 19.00 Σχολιασμός - Συζήτηση
19.00 - 20.00 ERAS - Ειδικοί πληθυσμοί
Συντονισμός: Π. Ματσώτα, Κ. Θεοδωράκη, Κ. Ρέχοβα
19.00 - 19.10 Μαιευτική αναισθησία
Χ. Στάικου
19.10 - 19.20 Γηριατρικοί ασθενείς
Μ. Σπυράκη
19.20 - 19.30 Παιδιατρικοί ασθενείς
Π. Μπριασούλης
19.30 - 20.00 Σχολιασμός - Συζήτηση
20.00 - 20.30 Συμπεράσματα - Λήξη
keep_updated.jpg

KEEP UPDATED

Organizing -Administrative Bureau/ Secretariat:

logo_conferre20_years.png


Conferre SA: "The Art of Bringing People Together".

  • Stavrou Niarchou Ave., Mares Position
    GR455 00 Pedini, Ioannina, GREECE
  • +30 26510 68610
  • +30 26510 68611
  • info@conferre.gr

ΓΕΜΗ: 31498929000

iso.png

Certified by ISO 9001:2015
Certificate Number 00.12.0895

eot_logo.png

Αριθμός Αδείας ΕΟΤ
0622E60000012001

covid_cert.jpg